Đóng

Sản phẩm

08Tháng 5

COIR NET

Miêu tả: Lưới xơ dừa được dệt từ chỉ xơ dừa. Chỉ xơ dừa được se thành dây đơn hoặc dây đôi (hai sợi đơn xoắn lại), sau đó đưa vào khung dệt thành những tấm lưới theo từng yêu cầu của khách. Lưới xơ dừa được sử dụng chủ yếu để trải phủ các đồi […]

Xem thêm →

08Tháng 5

COIR CARPET

Miêu tả: Thảm xơ dừa được dệt từ chỉ xơ dừa. Chỉ xơ dừa được se thành dây đơn hoặc dây đôi (hai sợi đơn xoắn lại), sau đó đưa vào khung dệt thành những tấm thảm theo từng yêu cầu của khách. Thảm xơ dừa được sử dụng chủ yếu để trải đường đi những […]

Xem thêm →