Đóng

Sản phẩm từ vỏ dừa

08Tháng 5

COCO PEAT

Miêu tả: Được sản xuất từ vỏ của trái dừa bao gồm cả phần bụi xơ dừa (mụn dừa) và sợi xơ dừa (chỉ xơ dừa). Những thành phần này hoàn toàn tự nhiên được dùng với nhiều mục đích khác nhau trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp… Đây là sản phẩm hữu cơ, hoàn toàn […]

Xem thêm →

08Tháng 5

COIR NET

Miêu tả: Lưới xơ dừa được dệt từ chỉ xơ dừa. Chỉ xơ dừa được se thành dây đơn hoặc dây đôi (hai sợi đơn xoắn lại), sau đó đưa vào khung dệt thành những tấm lưới theo từng yêu cầu của khách. Lưới xơ dừa được sử dụng chủ yếu để trải phủ các đồi […]

Xem thêm →

08Tháng 5

COIR CARPET

Miêu tả: Thảm xơ dừa được dệt từ chỉ xơ dừa. Chỉ xơ dừa được se thành dây đơn hoặc dây đôi (hai sợi đơn xoắn lại), sau đó đưa vào khung dệt thành những tấm thảm theo từng yêu cầu của khách. Thảm xơ dừa được sử dụng chủ yếu để trải đường đi những […]

Xem thêm →