Đóng

08Tháng 5

Cơm dừa nạo sấy hạt mịn – Béo thấp

Thành phần 100% cơm dừa tự nhiên
Màu sắc Trắng tự nhiên
 Mùi Hương dừa đặc trưng
Độ ẩm Tối đa 5%
FFA Tối đa: 0.5%
Thành phần dầu 25 %(+/-5)
E.coli Âm tính
Salmonella Âm tính
Sản phẩm Related